Gmina Osiecznica

Wójt: Waldemar Nalazek

Przewodniczący Rady Gminy: Piotr Koza

Urząd Gminy

ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

www.osiecznica.pl

e-mail: info@osiecznica.pl

tel. 75 731 21 07, 75 731 21 11, fax 75 731 21 48

Gmina liczy około 7 tys. osób, zamieszkujących 11 miejscowości wiejskich.

Już w okresie wczesnośredniowiecznym na terenie gminy znajdowała się pierwsza miejscowość, która leżała w okolicach Ołoboku. Natomiast w 800 roku n.e. istniała w Ołoboku świątynia pogańska na cześć boga, którego nazywano Milogiem. Miejscowość ta była więc miejscem kultu Słowian. W 1297 r. w Kliczkowie został wzniesiony zamek, który stał się własnością księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I. Na terenie zamku znajdowała się biblioteka, posiadająca jeden z największych na Śląsku zbiorów, który liczył 30 tys. tomów. Ostatnim właścicielem zamku przed wybuchem II wojny światowej był syn Fryderyka Hermana Jana Jerzego hrabiego zu Solms-Baruth. Zamek nie uległ zniszczeniom w wyniku działań wojennych, jednakże w roku 1945 stał się ofiarą grabieży dokonanej przez wojska sowieckie. W 1999 r. podjęto decyzję o odbudowie obiektu i jego adaptacji na cele konferencyjno – wypoczynkowe. Obecnie zamek jest jedynym o takim standardzie i spektrum usług centrum na terenie powiatu. Ponadto na terenie posiadłości organizowane są imprezy plenerowe, m.in. Majówka Rycerska oraz Obchody Dnia Świętego Huberta.

W XIX w. gmina charakteryzowała się wysokim poziomem uprzemysłowienia ze względu na słabą jakość gleb. Istniała tu w owym czasie m.in. papiernia, fabryka papy oraz pierwsza fajansiarnia, przekształcona w zakład produkujący porcelanę w 1865 r., i jedna malarnia. Od XIX wieku do dnia dzisiejszego z produkcji ceramicznej znana jest przede wszystkim Parowa.

Przez obszar gminy przepływa rzeka Kwisa, która zachowała swój naturalny charakter, wody wysokiej klasy czystości oraz zróżnicowane zespoły flory i fauny.

W 2007 r. gmina została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem – “Dolnośląskim Kluczem Sukcesu” – w kategorii dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej na Dolnym Śląsku za 2006 r. Ponadto zdobyła w 2007 r. drugie miejsce w pierwszym dolnośląskim rankingu serwisów samorządowych w kategorii gmin wiejskich “Interaktywna Gmina. Lider Internetu 2007”.

opracowano na podstawie: albumu Powiat Bolesławiecki, strony internetowej www.osiecznica.ug.gov.pl, www.stat.gov.pl