Gmina Bolesławiec

Herb Gmina Bolesławiec

Wójt Gminy: Andrzej Dutkowski

Przewodniczący Rady Gminy: Bogusław Ireneusz Uziej

Urząd Gminy Bolesławiec

ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec

www.gminaboleslawiec.pl

e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

tel. +48 75 732 32 21 do 23, fax 075 735 17 83

Gminę Bolesławiec tworzy dwadzieścia dziewięć sołectw, zróżnicowanych pod względem liczby mieszkańców. Ogólna ich liczba wynosi ponad 12 tys. osób. Powierzchnię gminy zajmują w prawie 50% lasy. Obszar ten bogaty jest w atrakcje przyrodnicze, w związku z tym warto zwiedzić m.in. park w Dąbrowie Bolesławieckiej, 400-letni dąb szypułkowaty “Lach” w Trzebieniu Małym oraz jaskinię, będącą pozostałością z epoki lodowcowej, składającą się z 26 m korytarzy. Zabytki kultury materialnej stanowią świadectwo bogatej historii tychże ziem, począwszy od czasów napoleońskich, kiedy toczyły się walki pomiędzy wojskami francuskimi i rosyjskimi (pomnik huzara Natałoczki w Kruszynie), poprzez przejazd feldmarszałka Kutuzowa do lat powojennych, kiedy następowało zasiedlenie gminy przez ludność z kresów wschodnich, reemigrantów z Jugosławii oraz przesiedleńców z Podhala i Rzeszowszczyzny. Niezwykle interesującymi obiektami zabytkowymi są pochodzące z XVIII – XX w. (w Kruszynie i Łaziskach) oraz z XVI w. (w Ocicach) – domy przysłupowe – będące unikalnym typem budownictwa ludowego występującym na obszarze Euroregionu Nysa.

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu pielęgnowane są tradycje ludności zamieszkującej gminę. Od kilku lat w Bolesławicach odbywa się Festa Bałkańska pokazująca tradycje pokoleń reemigrantów, którzy osiedlili się na terenach gminy po II wojnie światowej. Ponadto co roku organizowany jest również Konkurs na Najpiękniejsze Kompozycje czy też na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne.

Jednocześnie gmina rozwija się pod względem gospodarczym, czego potwierdzeniem jest fakt uhonorowania jej prestiżowym wyróżnieniem, jakim jest “Dolnośląski Klucz Sukcesu”, w kategorii dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej na Dolnym Śląsku w 1997 r.

Od 2000 r. urząd gminy wydaje bezpłatny miesięczny biuletyn “Wieści Gminne”, dzięki któremu mieszkańcy są informowani o aktualnych wydarzeniach, istotnych dla życia gminy.

opracowano na podstawie: albumu Powiat Bolesławiecki, strony internetowej www.gminaboleslawiec.pl, www.stat.gov.pl, www.bsrr.eu,