Gmina Gromadka

Herb Gmina Gromadka

Wójt: Ryszard Kawka

Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Król

Urząd Gminy Gromadka

gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

www.gromadka.pl

e-mail: gmina@gromadka.pl

tel. 75 738 24 5, 75 738 24 53, fax 75 738 24 72

Gminę Gromadka tworzy jedenaście sołectw, które zamieszkuje blisko 6 tys. osób. Gmina ma charakter przemysłowo – rolniczy. Najbardziej znanym podmiotem gospodarczym, prowadzącym działalność na terenie gminy, jest Młynpol – producent mąki piekarniczej i makaronowej.

Największym naturalnym bogactwem gminy są lasy, zajmujące ok. 60% ogólnej powierzchni. Położenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej oraz pozyskiwaniu runa leśnego.

Gmina Gromadka należy do Grupy Partnerskiej “Wrzosowa Kraina”, powstałej we wrześniu 2004 r. i działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wschodniej części Borów Dolnośląskich, które malowniczo nazwano “Wrzosową Krainą”, ze względu na rozległe tereny wrzosowisk, wyjątkowe na skalę europejską. Natomiast w 2006 r. w wyniku realizacji projektu “Razem we Wrzosowej Krainie – Marka Lokalna narzędziem aktywizacji lokalnych wytwórców, organizacji pozarządowych i samorządów” przygotowano Katalog produktów i usług z Wrzosowej Krainy, który dostępny jest na stronie internetowej www.wrzosowakraina.pl.

Gminę zamieszkują przedstawiciele czterech kultur – polskiej, bałkańskiej, kresowej i ukraińskiej, którzy – obcując ze sobą na co dzień – pielęgnują i szanują własne dziedzictwo. Corocznie w czerwcu organizowane jest Spotkanie Czterech Kultur, którego celem jest zachowanie i popularyzacja lokalnego folkloru.

W dniu 3 października 2008 r. gmina została uhonorowana tytułem Gminy Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Uzyskany tytuł świadczy o niezwykle pozytywnych kontaktach lokalnych przedsiębiorców z jednostką samorządu terytorialnego i jest formą zachęty do inwestowania na terenie gminy, która oferuje dwa obszary do zagospodarowania: Gromadka – Osła i Gromadka – Różyniec.

opracowano na podstawie: albumu Powiat Bolesławiecki, strony internetowej www.gromadka.pl, www.wrzosowakraina.pl