Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

W ramach otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie spedycja w powiecie bolesławieckim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora H. Sucharskiego w Bolesławcu” Powiat Bolesławiecki poszukuje partnera do projektu.

Ogłoszenie o otwartym naborze:

http://bip.powiatboleslawiecki.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D7856