wykres

Zaledwie 3,2% bezrobocia w Powiecie Bolesławieckim plasuje go na trzecim miejscu pod względem zatrudnienia na Dolnym Śląsku, ustępując jedynie Wrocławiu i Powiatowi Wrocławskiemu.

„Powiat Bolesławiecki udowadnia, że dzięki konsekwentnym wysiłkom i zorientowaniu na rozwój gospodarczy można osiągnąć znaczącą zmianę w sytuacji na rynku pracy. Wszystko to przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców, zapewniając im większe perspektywy zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej.”- mówi Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

Osiągnięcie wskaźnika 3,2% bezrobocia to efekt współpracy powiatowego urzędu pracy, lokalnych przedsiębiorców oraz samorządu lokalnego. Dzięki efektywnym programom aktywizacji zawodowej, szkoleń zawodowych oraz rozwojowi infrastruktury gospodarczej, region dostarcza nowych miejsc pracy i przyciąga inwestorów.