Potęga słowa

Słowo posiada moc – siłę tworzenia – kreowania nowych światów, wyzwalania z bezmyślności, budowania nowych i wzmacniania już istniejących wartości, których źródłem jest każde stworzone przez człowieka i będące wynikiem jego przeżyć i głębokich przemyśleń dzieło. Zwłaszcza jeżeli jest to dzieło człowieka młodego, wrażliwego i nieskalanego grzechem źle pojętej dorosłości.

Organizując w roku szkolnym 2020/2021 I BOLESŁAWIECKI KONKURS LITERACKI POTĘGA SŁOWA Konkurs na „Opowiadanie z nutą optymizmu, czyli sposób na – i nie tylko – trudny czas pandemii” pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, liczono, że dzięki temu przedsięwzięciu powstanie szereg wartościowych i mądrych prac, które będą stanowiły szczególne świadectwo trudnego czasu, w którym przyszło nam żyć. I tak też się stało. Powstało kilkanaście opowiadań naprawdę bardzo dobrych, które nie tylko warto przeczytać teraz, kiedy są jeszcze świeże, ale do których warto będzie powrócić również za jakiś czas. Z tego też powodu, organizatorzy konkursu, czyli Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, wyda je w formie broszury, stanowiącej materiał dydaktyczny do pracy z młodzieżą i opublikuje je na swojej stronie: https://boleslawiec.pceikk.pl/

Celem konkursu było między innymi rozbudzanie w uczniach potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich, rozwijanie umiejętności formułowania myśli, operowania bogatym słownictwem oraz wykorzystywania go do opisywania świata i zachowań ludzkich, a także rozwijanie umiejętności pisania opowiadania twórczego. W jego etapie szkolnym (16.02.2021) wzięło udział blisko stu uczniów z naszego miasta i powiatu. Do etapu powiatowego (26.03.2021) zakwalifikowano prace 61 z nich, a każda stworzona w nim wypowiedź była w jakiś sposób wyjątkowa, bo  pokazywała człowieka, jego sposób myślenia, wrażliwość i umiejętność oceny świata. Autorzy opowiadań sięgali po różne pomysły, aby zrealizować postawione przed nimi zadanie, a mieli napisać opowiadania na temat: Jest rok 2021 – mieszkańcy Ziemi od roku żyją w trudnym okresie pandemii wirusa COVID – 19. Przez ten czas musieli zmagać się z wieloma przeciwnościami, pokonywać różne trudności. Czy w takiej sytuacji mogli przekonać się, że: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”? Zastanów się i wyobraź sobie tych ludzi i takie zdarzenie, w czasie którego Twój bohater (możesz nim być również Ty) przekonał się, że ta myśl jest prawdziwa.

Uczestnicy konkursu stworzyli opowiadania, w których z wyjątkowym wyczuciem opisywali obecną rzeczywistość, pokazując, że są bacznymi jej obserwatorami. Barwnie i w różnych konwencjach kreowali światy, ukazując je zarówno z perspektywy narratora trzecio – jak i pierwszoosobowego, czasem wchodząc w rolę, na przykład lekarza bądź pielęgniarki. Pięknie i wzruszająco opisywali uczucia zarówno swoje, jak i wykreowanych przez siebie postaci. Z dużą pokorą operowali nastrojowością, sięgając nie tylko po oczywiste w kontekście tematu smutek i żal, ale także nie stronili od żartu, wykazując się dużym poczuciem humoru. Dzięki temu powstało szereg prac mądrych i dojrzałych, które udowadniają, że w młodych ludziach są olbrzymie pokłady wrażliwości i refleksyjności.

Powiatowa Komisja Konkursowa składająca się z ośmiu nauczycielek języka polskiego z miasta i powiatu bolesławieckiego, pozostając pod wrażeniem powstałych w konkursie prac, postanowiła nagrodzić opowiadania sześciorga uczniów, a prace pięciorga wyróżnić. Podajemy imiona i nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczniów. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

I miejsce: Maria Reguła z klasy VII Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu

II miejsce: Miłosz Wojtowicz z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu

II miejsce: Maksymilian Żukowski z klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu

III miejsce: Hanna Kącka z klasy VIII Prywatnej Szkoły Podstawowej Oxpress w Bolesławcu

III miejsce: Wojciech Kijanka z klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu

III miejsce: Wiktoria Parkita z klasy VI Szkoły Podstawowej w Osiecznicy

Wyróżnienie: Hanna Jarczyńska z klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu

Wyróżnienie: Natasza Kotowska z klasy VII Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu

Wyróżnienie: Oliwia Pastusiak z klasy VIII Szkoły Podstawowej w Brzeźniku

Wyróżnienie: Amelia Rutkowska z klasy VIII Prywatnej Szkoły Podstawowej Oxpress w Bolesławcu

Wyróżnienie: Ilona Żółtańska z klasy VIII Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu