Wybory prezydium oraz ocena realizacji w 2021 r. Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami były głównymi tematami posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim. Odbyło się ono 8 czerwca 2022 r. w siedzibie Starostwa i było okazją do spotkania po wielu miesiącach izolacji i pracy zdalnej. Obecny na spotkaniu Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak podziękował członkom Rady za obecność i wyraził nadzieję na powrót do osobistych spotkań i efektywną realizację zadań.

Na posiedzeniu Rada wybrała prezydium, w skład którego weszli: Marian Kostecki – Przewodniczący Rady, Łukasz Januszke – Wiceprzewodniczący Rady oraz Maria Długoszewska – Sekretarz Rady.

Członkowie Rady zapoznali się z informacją o działaniach podejmowanych w 2021 r. na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami. Pozytywnie ocenili realizację Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Ponadto Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Katarzyna Grzelczyk przedstawiła Radzie informację o środkach PFRON wydatkowanych w 2021 r. i w I kwartale 2022 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.