Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się 4 października 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa, było poświęcone zmianom podziału środków PFRON na 2022 r. oraz informacji o wydatkowaniu środków PFRON do końca III kwartału.

– Dziękuję za Państwa aktywność i za to, że robicie wszystko, aby te pieniądze były jak najlepiej wydane – mówił do zebranych Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

Zmieniony plan wydatkowania środków PFRON zakłada przesunięcie oszczędności powstałych na zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dzięki temu osoby potrzebujące otrzymają pomoc w zakupie m. in. pieluchomajtek, aparatów słuchowych, protez czy obuwia ortopedycznego. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali proponowane zmiany.