głoswanie członków rady rynku pracy

Za nami posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Rada obradowała w sprawie zaopiniowania podziału środków Funduszy Pracy na 2024 rok na finansowanie zadań w powiecie bolesławieckim. Zadania te dotyczą realizacji programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finasowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Podjęcie uchwał dotyczyło również zaopiniowania środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań.
Podczas spotkania omawiano również aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie bolesławieckim.