Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia br. zapoznali się z działaniami  podejmowanymi w 2022 r. przez Powiat Bolesławiecki z organizacjami pozarządowi.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę.