W dniu 25 września 2023 r., w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Miało ono podwójny charakter – pożegnanie członków V kadencji oraz powitanie nowych – powołanych na kolejne trzy lata. W spotkaniu uczestniczył Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. W swoich podziękowaniach podkreślił, że opinie Rady są cennymi wskazówkami dla Zarządu w zakresie współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi. Podziękował za aktywność i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. To dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu – mówił Starosta – odbywa się wiele  przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców naszego Powiatu.

W dalszej części spotkania, Starosta Bolesławiecki wręczył powołania do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023 – 2026. Radę VI kadencji, zgodnie z Uchwałą Nr 808/2023 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 10 lipca 2023 r., tworzą:

 1. Jadwiga Bobek – przedstawicielka Rady Powiatu,
 2. Leokadia Krawiecka – przedstawicielka Rady Powiatu,
 3. Stanisław Chwojnicki – przedstawiciel Zarządu Powiatu,
 4. Katarzyna Grzelczyk – przedstawicielka Zarządu Powiatu,
 5. Piotr Fita – Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec,
 6. Maria Klimkowska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Bolesławiec,
 7. Beata Torończak – Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych,
 8. Władysława Kotlarek – Bolesławiecki Klub Amazonek,
 9. Katarzyna Gondek – Wieczorek – Fundacja Czasami

Następnie dokonano wyboru prezydium Rady, w skład którego weszli:

 1. Leokadia Krawiecka – przewodnicząca,
 2. Katarzyna GondekWieczorek – wiceprzewodnicząca,
 3. Piotr Fita – sekretarz.

Zadania Rady określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a należy do nich w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programu współpracy powiatu z tymi organizacjami,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.