W dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2021r. w Teatrze Starym w Bolesławcu miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bolesławcu a Politechniką Wrocławską o sprawowaniu patronatu nad dwiema powiatowymi szkołami ponadpodstawowymi. W uroczystości udział wzięli: Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak, Przewodniczący Rady Powiatu – Ryszard Kawka, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. Waldemar Rebizant oraz dr inż. Maciej Gwoździewicz.

Celem współpracy, będącej efektem podpisanego porozumienia, jest wspieranie przez Politechnikę Wrocławską I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu w promowaniu nauk ścisłych i technicznych na poziomie akademickim, pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji z tym związanych oraz przygotowanie młodzieży do studiowania na kierunkach oferowanych przez wrocławską uczelnię.

Porozumienie otwiera uczniom możliwość zapoznania się z warsztatem pracy naukowców Politechniki Wrocławskiej, poznania oferty uczelni – mającej wpływ na wybór dalszej drogi kształcenia oraz współpracy przy prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze naukowo-dydaktycznym w ramach realizacji zadań dotyczących promowania i zgłębiania nauk ścisłych i technicznych.

Politechnika Wrocławska obejmując patronatem szkoły w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi, zobowiązała się wspierać nauczycieli w rozwoju naukowych pasji uczniów wybitnie uzdolnionych.

Szkoły (klasy) objęte patronatem będą otwarte na projekty realizowane przez Politechnikę Wrocławską oraz będą promować i zachęcać uczniów do udziału w programach edukacyjno-naukowych realizowanych przez Politechnikę. Dyrekcje szkół natomiast umożliwią uczniom udział w proponowanych przez Politechnikę Wrocławską przedsięwzięciach dydaktyczno-naukowych, dedykowanych najzdolniejszej młodzieży.

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak w swoim przemówieniu podkreślił , jak ważne jest to porozumienie. Uczniowie naszego powiatu będą mogli zdobyć niezbędne umiejętności oraz najlepszej jakości wiedzę, aby dokonać racjonalnych wyborów po maturze i świadomie wybrać ścieżkę zawodową. Pan Tomasz Gabrysiak zaznaczył, iż jest to ogromna szansa, gdyż wykształcenie w naukach ścisłych jest w tym momencie jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy, co zapewnia Politechnika Wrocławska. Na koniec Pan Starosta wyraził nadzieję na dalszą współpracę również z innymi szkołami naszego powiatu oraz podziękował wszystkim przybyłym za uczestnictwo w tak ważnym wydarzeniu.