Starostwo  Powiatowe w Bolesławcu zarejestrowało do dziś aż 767 uchodźców z Ukrainy. Dla 154 osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji Starostwo zapewniło nieodpłatne zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Tymi osobami opiekują się urzędnicy, otaczając ich indywidualną opieką m.in. pomagając dostać się do lekarza czy też zdobyć najpotrzebniejsze rzeczy. Dzięki intensywnym działaniom naszego urzędu ukraińskie dzieci zaczynają już edukacje w bolesławieckich szkołach. Współpracujemy również z Komendą Powiatową Policji, która patrolując regularnie m.in. dworce pomaga przybyłym uchodźcom dotrzeć do Starostwa, gdzie mogą uzyskać niezbędną pomoc oraz zasięgnąć informacji na temat warunków ich pobytu w naszym powiecie.