Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu informuje o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla osób przyjeżdżających z Ukrainy w ramach Poradni korzystając z Punktu Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego dla osób doświadczających kryzysu psychicznego we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 18.00 pod nr tel. 571 306 363.

Pomoc medyczna dla osób z Ukrainy

Każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji i zgłosi się z problemem zdrowotnym do naszego szpitala, otrzyma niezbędną bezpłatną pomoc medyczną.

W przypadkach nagłych poza godzinami pracy Poradni Zdrowia Psychicznego i Punktu Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego można uzyskać pomoc doraźną w Izbie Przyjęć Szpitala, pod nr tel. 571 306 316

W przypadku gdy, potrzebna będzie pomoc tłumacza języka ukraińskiego konsultacje będą realizowane na terenie Szpitala Powiatowego przez naszych specjalistów (Szpital Powiatowy zapewni tłumacza) po uzgodnieniu wizyty z koordynatorem Szpitala Powiatowego.

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt bezpośredni z personelem Poradni lub telefonicznie pod nr tel.:

+48 571 306 363

+48 571 306 367

WAŻNE!

Osoby te muszą mieć zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy