Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu podała ostateczne wyniki matur 2021 w województwie dolnośląskim i opolskim z podziałem na powiaty i szkoły. Powiat bolesławiecki  potwierdził swój prymat już nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też w województwie opolskim osiągając 89% wynik zdawalności matur. Kolejne miejsca na Dolnym Śląsku zajęły Miasto Wrocław – 85% poziomu zdawalności, powiat kamiennogórski – 84%, powiat oleśnicki i złotoryjski po 83% zdawalności. Na sukces składa się m.in. pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku w zdawalności matur z języka polskiego na poziomie podstawowym z wynikiem 98% ex aequo z powiatem jaworskim, średzkim i złotoryjskim oraz co niezmiernie cieszy pierwsze miejsce z wynikiem  90% w zdawalności matur z matematyki na poziomie podstawowym. Kolejne miejsca zajęły: powiat kamiennogórski z 88% wynikiem zdawalności  i miasto Wrocław z 86%.

Szczególnie dumni jesteśmy z  wyników maturzystów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat bolesławiecki. Maturzyści z I liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego osiągnęli 100% wynik zdawalności matur.

Kolejne miejsca zajęli maturzyści z :
– Technikum nr 5 w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych im. im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu ex aequo z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu z wynikiem 95% zdawalności,
– Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu z 90% wynikiem zdawalności,
– Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych  im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu – 88%,
– Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego w Bolesławcu – 83%,
– Technikum nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu z 72% wynikiem zdawalności.

Wszystkim maturzystom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.