Wspólnie można więcej

Uroczyście zakończono projekt „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Bautzen” w nowej sali Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Projekt został dofinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogólna jego wartość to niespełna 9 milionów złotych. Partnerowali w projekcie – Powiat Bolesławiecki,  Landkreis Bautzen oraz Gmina Miejska Bolesławiec.  Z pewnością jednym z najbardziej spektakularnych efektów tego przedsięwzięcia jest właśnie stworzenie nowego Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu w zmodernizowanym budynku po dawnej szkole podstawowej. Celem projektu było podniesienie warunków i jakości kształcenia oraz jego dostosowanie
do warunków transgranicznego rynku pracy, a rozpoczął się w 2018 roku kapitalnym remontem starej szkoły na potrzeby specjalnej placówki w Bolesławcu. Przestarzały budynek w centrum Bolesławca zamienił się w funkcjonalną i atrakcyjną szkołę.  Na remont przeznaczono prawie 6 milionów. 2 września 2019 roku uroczyście otwarto PZSiPS w Bolesławcu.

Nadszedł czas działań kulturalnych, artystycznych i sportowych. W ramach międzynarodowych spotkań zorganizowano: 10 warsztatów teatralnych, 10 warsztatów wokalnych, 9 warsztatów ceramicznych, 9 warsztatów międzykulturowych, 3 warsztaty historyczne : „Spotkania teatralne” w Teatrze Starym w Bolesławcu, „Spotkania  ceramiczne” w Muzeum Ceramiki i BOK MCC w Bolesławcu, „Warsztaty międzykulturowe” w BOK MCC Bolesławiec, „Spotkania z piosenką” w MDK w Bolesławcu oraz „Spotkania historyczne” w miejskich przestrzeniach obu miast partnerskich. Uczestników projektu nie zatrzymała nawet światowa pandemia. Wychowankowie mieli próby w swoich krajach, kontaktując się jedynie zdalnie. Nie zabrakło również działań sportowych. W tych rozwijających i kreatywnych warsztatach wzięło udział 150 osób. W ramach projektu zorganizowano „Olimpiadę uczniów ze szkół powszechnych i specjalnych”. W Olimpiadzie uczestniczyło 130 osób.  1 czerwca 2022 r. w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło się uroczyste podsumowanie kulturalnej części projektu pod nazwą „Mosty między nami”. Koszt kulturalnej części projektu to niespełna 200 tys. zł.

W ramach działań projektowych odbyły się cenne szkolenia dla nauczycieli, podczas których wychowawcy nabywali różnych umiejętności manualnych, społecznych oraz z zakresu pierwszej pomocy. Koszt warsztatów dla nauczycieli  to prawie 300 tys. zł. W międzynarodowym zespole wspólnie z partnerami opracowano również 12 modelowych zajęć psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży. W konsekwencji odbyło się 840 trzygodzinnych warsztatów grupowych oraz 224 dziesięciogodzinnych terapii indywidualnych. Udzielono wsparcia przede wszystkim w trudnych sytuacjach społecznych,
z którymi borykają się uczniowie po okresie pandemii oraz izolacji. Koszt warsztatów psychologiczno – pedagogicznych to 1.180 tys. zł. Twórczym elementem tego projektu był również cykl zajęć animacyjnych dla młodzieży, podczas których wykorzystano kreatywne zdolności. Koszt animacji to 51 tys.  zł.

Uroczystość, która oficjalnie zakończyła projekt została połączona ze zwiedzaniem nowej szkoły. Podczas spotkania nie zabrakło życzeń, serdeczności i wzajemnych podziękowań, a przybyli goście otrzymali od uczniów okolicznościowe – własnoręcznie wykonane – stroiki.

Ten wieloletni i bardzo rozległy projekt, który poruszył wiele obszarów transgranicznej edukacji z pewnością przyczynił się do zmniejszenia dysproporcji w jakości kształcenia osób z obszarów po obu stronach granicy. Namacalnym rezultatem projektu jest oczywiście duży wkład z modernizację nowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, ale projekt z pewnością pozwolił opracować procedurę monitorowania transgranicznego rynku pracy w celu optymalizacji potrzeb. Dzięki wielu szkoleniom uczniów oraz nauczycieli oraz społecznej integracji opracowano ścieżkę edukacyjną dla uczniów szkoły specjalnej
z uwzględnieniem roli Warsztatów Terapii Zajęciowej i otwarto wiele alternatywnych dróg rozwoju oraz zawodowej satysfakcji w lokalnej społeczności. I jeszcze jedno – również bardzo ważne – zadanie, które zostało dopisane przez życie i światową pandemię. Z dobrymi efektami odnowiono współpracę transgraniczną po COVID – 19.