W dniu 23.06.2021 odbyło się spotkanie podsumowujące ostatnie dwa lata (2019-2020) działalności spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu. Na spotkanie zaproszeni zostali m.in. Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak, Starosta Lwówecki – Daniel Koko, Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski – Mariola Szczęsna oraz burmistrz i wójtowie gmin powiatu bolesławieckiego.

Prezes PKS Bolesławiec Łukasz Jaźwiec w głównej mierze odniósł się do rządowego programu pn. „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Podkreślił, że efektywne wykorzystanie środków z funduszu możliwe było dzięki współpracy powiatu bolesławieckiego z gminami naszego powiatu. W 2019 roku PKS obsługiwał 24 linie w powiecie bolesławieckim i 1 linię w powiecie lwóweckim. Natomiast w 2020 roku było już 26 linii w powiecie bolesławieckim i 1 w powiecie lwóweckim. Obecnie PKS Bolesławiec obsługuje ponad 90 linii w trzech powiatach oraz w dziesięciu gminach. Przez ostatnie dwa lata autobusy PKS przejechały ponad 3 mln kilometrów, wykonując około 550 kursów dziennie, co przełożyło się na sprzedaż ok. 15-20 tyś. biletów miesięcznie. Prezes PKS-u wspomniał również o bardzo trudnym okresie pandemii. W czasie kiedy inni przewoźnicy zawieszali bądź likwidowali firmy, PKS nadal świadczył swoje usługi dla mieszkańców obu powiatów, jednocześnie troszcząc się o zdrowie pracowników i dbając o to, aby nie stracili oni miejsc pracy. Pan Prezes skierował wyrazy uznania do pracowników PKS-u za ich wkład i codzienne zaangażowanie w pracę, co pozwoliło przetrwać ten trudny dla wszystkich czas. Podziękował również Staroście Bolesławieckiemu Tomaszowi Gabrysiakowi za wsparcie i codzienną współpracę, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszą dobrą relację.

Tomasz Gabrysiak Starosta Bolesławiecki mówił o trudnościach związanych z organizacją zbiorowego transportu publicznego oraz o bardzo ważnej roli gmin w rozwiązywaniu tych problemów. Ponadto zwrócił uwagę na coraz lepszą kondycję PKS-u. Pan Starosta wyraził nadzieję, że dzięki częściowej wymianie taboru i rozwojowi firmy, jakość usług świadczonych przez PKS będzie się nadal poprawiać.  Na koniec podziękował wszystkim pracownikom spółki i władzom gmin za dotychczasową współpracę.

Przedstawiciele lokalnych samorządów solidarnie zachęcają mieszkańców powiatu bolesławieckiego do korzystania ze zbiorowego transportu publicznego.