W Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza odbyło się uroczyste podpisanie wniosku o wpis bolesławieckiej ceramiki na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Oprócz licznie zgromadzonych przedstawicieli firm ceramicznych z terenów powiatu bolesławieckiego, władz miejskich i gminnych oraz instytucji, w gronie depozytariuszy znalazł się także Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

Wniosek, który jest niezbędnym i oficjalnym dokumentem podpisali również dyrektorzy powiatowych instytucji: Renata Paszko – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu, Dariusz Uściński – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu oraz Kamil Barczyk – dyrektor Szpitala Św. Łukasza w Bolesławcu.