Dziś, w BOK-MCC odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia Terytorialnego, w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego. Podpisanie dokumentu pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim a Liderem ZIT ZOF Prezydentem Miasta Bolesławiec Piotrem Romanem przy udziale przedstawicieli jednostek pozwoli na realizację wielu ponadgminnych projektów, przy wykorzystaniu finansowania ze środków Unii Europejskiej. Powiat Bolesławiecki reprezentował Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

Skład porozumienia międzygminnego tworzy 20 jednostek: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Lubań, Gmina Miejska Zgorzelec, Miasto i Gmina Bogatynia, Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina Lubań, Miasto i Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Platerówka, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina i Miasto Węgliniec, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zgorzelec, Powiat Bolesławiecki, Powiat Lubański, Powiat Zgorzelecki.