Logotyp Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Logotyp Rzeczpospolita Polska, logotyp dofinansowane przez Unię Europejską, logotyp Urzędu Wojewódzkiego

Beneficjent Powiat Bolesławiecki

Partner Syntea S.A.

Wartość projektu 5 650 808,11 zł

Wartość dofinansowania 4 431 318,11 zł

Początek projektu 1 lutego 2024

Koniec projektu 30 czerwca 2026

Cel projektu

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym, jest Powiat Bolesławiecki. Cel zostanie osiągnięty przez realizację dodatkowych zajęć i szkoleń dla 450 uczniów szkół zawodowych, szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe 62 nauczycieli, staże uczniowskie dla 225 uczniów oraz doposażenie pracowni z 5 szkół biorących udział w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu

 • Indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty grupowe z elementami rozwijania zielonych kompetencji dla uczniów
 • Organizacja i realizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych/ rozwijających w szkołach
 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry zarządzającej
 • Realizacja staży uczniowskie
 • Rozwój umiejętności uczniów poprzez doposażenie pracowni

Grupa docelowa

450 uczniów i 62 nauczycieli  z 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe biorących udział w projekcie.

 • Zespół Szkół Mechanicznych – 57 uczniów, 7 nauczycieli
 • Zespół Szkół Budowlanych – 122 uczniów, 12 nauczycieli
 • Zespół Szkół Elektronicznych – 117 uczniów, 6 nauczycieli
 • Zespół Szkół Handlowych i Usługowych – 100 uczniów, 31 nauczycieli
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – 54 uczniów, 6 nauczycieli

W projekcie zostaną osiągnięte następujące rezultaty

 • 445 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 383 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 62 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

Projekt „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego realizowany w ramach
Priorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”,
Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”,

Harmonogram wsparcia w projekcie I kwartał 2025

Harmonogram wsparcia w projekcie II kwartał 2024

Harmonogram wsparcia w projekcie III – IV kwartał 2024

Harmonogram wsparcia w projekcie IV kwartał 2024

Harmonogram realizacji zamówień

ZSB doradztwo zawodowe II kwartał 2024

ZSE zajęcia wyrównawcze i doradztwo zawodowe II kwartał 2024

ZSHIU doradztwo zawodowe II kwartał 2024

ZSHIU zajęcia wyrównawcze z matematyki II kwartał 2024

ZSM doradztwo zawodowe II kwartał 2024

ZSOIZ doradztwo zawodowe II kwartał 2024 – ZMIANA

ZSOIZ doradztwo zawodowe maj – zmiana z dnia 16.05.2024

ZSOIZ doradztwo zawodowe czerwiec – zmiana z dnia 16.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia II kwartał – zmiana z dnia 17.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia II kwartał – zmiana z dnia 17.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia ZSB – Montowanie stolarki  budowalnej – zmiana z dnia 20.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia ZSB – Montowanie stolarki budowalnej -zmiana z dnia 20.05.2024 

Harmonogram realizacji wsparcia ZSOiZ – Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D – zmiana z dnia 20.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia ZSOiZ – Programowanie i obsługiwanie procesy druku 3D – zmiana z dnia 20.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia II kwartał 2024 – zmiana z dnia 22.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia II kwartał 2024 – zmiana z dna 22.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia ZSHiU – zajęcia wyrównawcze z matematyki – maj – zmiana z dnia 22.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia ZSHiU – zajęcia wyrównawcze z matematyki – czerwiec – zmiana z dnia 22.05.2024

Harmonogram realizacji wsparcia ZSM – programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D – zmiana z dnia 23.05.2024

Logotyp Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Logotyp Rzeczpospolita Polska, logotyp dofinansowane przez Unię Europejską, logotyp Urzędu Wojewódzkiego