Powiat Bolesławiecki ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji Nabór nr FEDS.08.01-IZ.00-075/24.

Ofertę należy złożyć w terminie do 21 marca 2024 r. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o otwartym naborze TUTAJ

Formularz oferty DOC. TUTAJ

Formularz oferty PDF. TUTAJ