Konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłosił 28 października 2022 r. otwarty konkurs ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego

w 2023 r. – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zapraszamy zainteresowane organizacje do składania ofert realizacji zadania w terminie do 22 listopada 2022 r. Więcej informacji TUTAJ