kadr osoba na wózku inwalidzkim pisząca na laptopie przy biurku

Otwarty konkurs ofert ze środków PFRON

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami mogą składać oferty realizacji zadań publicznych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Zadania te, to m.in. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami  wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zadania powinny być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników (w szczególności o zapewnienie dostępności zadań dla osób ze szczególnymi potrzebami).

Na realizację zadań Powiat przeznaczył kwotę 20.000 zł. Oferty można składać do 6 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj