tablica Starostwa

31 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zapraszamy zainteresowane organizacje do składania ofert realizacji zadań w terminie do 24 lutego 2022 r.

uchwała Zarządu Powiatu

wzór oferty