19 stycznia 2024 r. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w roku 2024  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zapraszamy zainteresowane organizacje do składania ofert realizacji zadań w terminie do 23 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu).

Szczegóły TUTAJ