Ogłoszenie otwartego  konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego należącego do Powiatu Bolesławieckiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmującego prowadzenie w 2024 r. dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu bolesławieckiego.

Treść ogłoszenia TUTAJ