Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił dwa konkursy  na realizacje zadań publicznych:

– usługi asystenckie osób starszych

– Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty w linkach poniżej:

Usługi asystenckie osób starszych TUTAJ

Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora TUTAJ