Mimo braku zimowej aury uczniowie wraz z gronem pedagogicznym  I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego przygotowali fantastyczny świąteczny występ podczas uroczystego otwarcia kompleksu boisk przy powiatowej placówce .

Odpowiedzialni za przecięcie wstęgi byli Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Cezary Czernatowicz.
Ponadto w spotkaniu brali udział: Wicestarosta Bolesławiecki Mirosław Horzempa wraz Członkiem Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Stanisławem Chwojnickim, oraz Prezydent Miasta Piotr Roman.

W ramach zadania „Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Bolesławcu wykonano, m.in. następujące roboty budowlane:
– wybudowano trzytorową bieżnię okrężną o nominalnej długości 160 m wraz z nawierzchnią syntetyczną, z odcinkiem prostym i skocznią do skoku w dal,
– wybudowano wewnątrz bieżni boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę ręczną, koszykową, siatkową i tenisa oraz boisko do badmintona,
– wybudowano boisko do plażowej piłki siatkowej,
– zamontowano prefabrykowaną stalową dwurzędową trybunę na 27 miejsc siedzących,
– zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na nawierzchni syntetycznej,
– zamontowano elementy małej architektury,
– zamontowano ogrodzenie o wysokości 1,8 -1,85m od strony północnej i północno-wschodniej terenu tj. od strony istniejącego placu zabaw,
– zamontowano piłkochwyty o wysokości 4m i 6m,
– wyrównano teren, wykonano nasadzenia krzewów na skarpie,
– wybudowano instalację oświetlenia boiska i terenu oraz instalację monitoringu,
– wybudowano instalację kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowane obiekty.
– przebudowano istniejące ogrodzenie od strony ulicy Bielskiej.

Wartość całkowita zadania : 2 470 059  zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych : 2 039 450 zł.
Powiat Bolesławiecki – 430 609 zł.
Wykonawca:  Firma BUD-ZIEM Sp. z o.o., ul. Słoneczna 21, 58-125 Pszenno.

Więcej zdjęć znajdziesz TUTAJ