Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed wystąpieniem opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, lok. około 15 cm. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 7:30 dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 7:30 dnia 30 stycznia 2021 r. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.