Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed spadkiem temperatury powietrza powodujący zamarzanie nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C, przy gruncie od -3°C. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23:00 dnia 27 kwietnia 2022 r. do godz. 07:00 dnia 28 kwietnia 2022 r. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.