Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed wystąpieniem gęstej mgły. Widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 19:00 dnia 14.11.2022 r. do godz. 10:00 dnia 15.11.2022 r. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.