Ostrzeżenie hydrologiczne wydane przez Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Województwo dolnośląskie

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Ostrzeżenie obowiązuje od 13 maja 2021 r. godz. 12:49 do 14 maja 2021 r., godz. 09:00

Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej (dolnośląskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na obszarach objętych intensywnymi opadami burzowymi w ubiegłej dobie, szczególnie w zlewni Oławy, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy oraz Bobru mogą wystąpić dalsze/ponowne wzrosty stanów wody powyżej stanów umownych.

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).