Ostrzeżenie hydrologiczne wydane przez Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu
Województwo dolnośląskie
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%
Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 08:38 dnia 22.06.2021 do godz. 08:00 dnia 23.06.2021
Obszar: dorzecze górnej i środkowej Odry  (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, śląskie)
Przebieg: w obszarach występowania opadów o charakterze burzowym, mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów umownych, szczególnie na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych.
Uwagi: ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).