Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim  

organ opiniodawczo – doradczy Starosty, powoływany zarządzeniem Starosty, na 4 lata. Zadania Rady wg ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1.inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych

2.opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3.ocena realizacji programów

4.opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Skład Rady VI kadencji  na lata 2023 – 2027

prezydium Rady:

 • Przewodniczący: Łukasz Januszke przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
 • Wiceprzewodnicząca: Maria Klimkowska przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu,
 • Sekretarz: Pani Julita Witnik przedstawicielka Gminy Gromadka.

członkowie Rady:

 • Magdalena Dul – Hutnik – przedstawicielka Fundacji CzaSami,
 • Marian Kostecki – przedstawiciel Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Skład Rady V kadencji na lata 2019 – 2023

prezydium Rady:

 • Przewodniczący Rady – Marian Kostecki – przedstawiciel Gminy Miejskiej Bolesławiec
 • Wiceprzewodniczący Rady – Łukasz Januszke – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
 • Sekretarz Rady – Maria Długoszewska – przedstawicielka Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych we Bolesławcu

członkowie Rady:

 • Jan Mosiądz – przedstawiciel Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu
 • Marianna Pasti – przedstawicielka Bolesławieckiego Klubu Amazonek

Do pobrania protokoły z posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:

 1. protokół nr 1 z 13 czerwca 2023 r.
 2. protokół nr 2 z 11 września2023 r.

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Kadencja V 2019-2023

1. protokół nr 1 z 13 czerwca 2019 r..pdf

2. protokół nr 2 z 15 października 2019 r..pdf

3. protokół posiedzenia wspólnego z 20 listopada 2019 r..pdf

4. protokół posiedzenia wspólnego z 13 grudnia 2019 r..pdf

5. protokół nr 3 z 8 czerwca 2022 r..pdf

6. protokół nr 4 z 4 października 2022 r..pdf

7. protokół nr 5 z 17 października 2022 r..pdf

8. protokół nr 6 z 8 grudnia 2022 r.. pdf

9. protokół nr 7 z 10 marca 2023 r..pdf

Kadencja IV 2015-2019

1. protokół nr 1 z 19 czerwca 2015 r..pdf

2. protokół nr 2 z 8 września 2015 r..pdf

3. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 19 listopada 2015 r..pdf

4. protokół nr 3 z 16 marca 2016 r..pdf

5. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 19 kwietnia 2016 r..pdf

6. protokół nr 4 z 17 maja 2016 r..pdf

7. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 13 września 2016 r..pdf

8. protokół nr 5 z 21 lutego 2017 r..pdf

9. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 14 marca 2017 r..pdf

10. protokół nr 6 z 9 czerwca 2017 r..pdf

11. protokół nr 7 z 18 września 2017 r..pdf

12. protokół nr 8 z 28 listopada 2017 r.

13. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 28 lutego 2018 r.

14. protokół posiedzenia wspólnego z Radą Działalności z 19 czerwca 2018 r.

15. protokół nr 9 z 11 września 2018 r.

16. protokół posiedzenia wspólnego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z 5 marca 2019 r.

17. protokół posiedzenia wspólnego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z 9 kwietnia 2019 r.