Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Powołanie i skład Rady

Dnia 13 lipca 2020 r. uchwałą nr 252/2020 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego została utworzona w naszym Powiecie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2020 – 2023.

Radę tworzą przedstawiciele Rady Powiatu Bolesławieckiego, Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego:

1)      Ryszard Kawka – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

2)      Jolanta Deberna – przedstawiciel Rady Powiatu Bolesławieckiego,

3)      Stanisław Chwojnicki – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

4)      Katarzyna Grzelczyk – przedstawiciel Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,

5)      Adam Bartków – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,

6)      Iwona Champlewska – Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” w Bolesławcu,

7)      Maria Klimkowska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bolesławcu,

8)      Władysława Kotlarek – Bolesławiecki Klub Amazonek,

9)      Mariusz Lickiewicz – Bolesławiecka Grupa Kolarska.

Obszary, w których działają przedstawiciele organizacji zrzeszeni w Radzie, to:

  1. kultura fizyczna i sport,
  2. zdrowie, pomoc społeczna,
  3. kultura, tradycja i edukacja,
  4. niepełnosprawność,
  5. inne niż wymienione w pkt 1 – 4.

Prezydium Rady: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady – zostało wybrane na pierwszym posiedzeniu Rady 22 września 2020 r.  W skład prezydium weszli:

– Adam Bartków – Przewodniczący Rady,

– Maria Klimkowska – Wiceprzewodnicząca Rady,

– Iwona Champlewska – Sekretarz Rady.

Protokół nr 1 

ARCHIWUM:

Protokoły z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2017-2020:

– 1 czerwca 2017 r.

– 22 czerwca 2017 r.

– 16 października 2017 r.

– 5 stycznia 2018 r.

– 28 lutego 2018 r.

– 11 kwietnia 2018 r.

– 19 czerwca 2018 r.

– 16 października 2018 r.

– 17 grudnia 2018 r.

– 5 marca 2019 r.

– 9 kwietnia 2019 r.

– 21 maja 2019 r.

– 20 listopada 2019 r.

– 13 grudnia 2019 r. 

Protokoły z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2015-2017:

– 19 kwietnia 2013 . ,

– 5 czerwca 2013 r .,

– 29 października 2013 r .,

– 11 marca 2014 r .,

– 12 czerwca 2014 r.,

– 30 września 2014 r.,

– 19 stycznia 2015 r.,

– 22 kwietnia 2015 r.

– 17 czerwiec 2015 r.,

– 19 listopad 2015 r.,

– 26 stycznia 2016 r.,

 11 marca 2016 r.,

– 19 kwiecień 2016 r,

– 02 czerwiec 2016 r.,

– 13 wrzesień 2016 r. ,

– 07 listopad 2016 r.,

– 24 styczeń 2017 r.,