Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Powołanie i skład Rady

Dnia 10 lipca 2023 r. uchwałą Nr 808/2023 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego została powołana Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023 – 2026.

Zadania Rady określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a należy do nich w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu,
 1. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programu współpracy powiatu z tymi organizacjami,
 2. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie powiatu,
 3. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 1. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Radę tworzą przedstawiciele Rady Powiatu Bolesławieckiego, Zarządu Powiatu Bolesławieckiego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego:

 1. Jadwiga Bobek – przedstawicielka Rady Powiatu,
 2. Leokadia Krawiecka – przedstawicielka Rady Powiatu,
 3. Stanisław Chwojnicki – przedstawiciel Zarządu Powiatu,
 4. Katarzyna Grzelczyk – przedstawicielka Zarządu Powiatu,
 5. Piotr Fita – Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec,
 6. Maria Klimkowska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Bolesławiec,
 7. Beata Torończak – Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych,
 8. Władysława Kotlarek – Bolesławiecki Klub Amazonek,
 9. Katarzyna Gondek – Wieczorek – Fundacja Czasami.

 

Prezydium Rady:

 1. Leokadia Krawiecka – przewodnicząca,
 2. Katarzyna Gondek – Wieczorek – Wiceprzewodnicząca,
 3. Piotr Fita – sekretarz.

ARCHIWUM:

Protokoły z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2020-2023:

22 września 2020 r. 

6 kwietnia 2023 r.

25 września 2023 r.

Protokoły z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2017-2020:

– 1 czerwca 2017 r.

– 22 czerwca 2017 r.

– 16 października 2017 r.

– 5 stycznia 2018 r.

– 28 lutego 2018 r.

– 11 kwietnia 2018 r.

– 19 czerwca 2018 r.

– 16 października 2018 r.

– 17 grudnia 2018 r.

– 5 marca 2019 r.

– 9 kwietnia 2019 r.

– 21 maja 2019 r.

– 20 listopada 2019 r.

– 13 grudnia 2019 r. 

Protokoły z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2015-2017:

– 19 kwietnia 2013 . ,

– 5 czerwca 2013 r .,

– 29 października 2013 r .,

– 11 marca 2014 r .,

– 12 czerwca 2014 r.,

– 30 września 2014 r.,

– 19 stycznia 2015 r.,

– 22 kwietnia 2015 r.

– 17 czerwiec 2015 r.,

– 19 listopad 2015 r.,

– 26 stycznia 2016 r.,

 11 marca 2016 r.,

– 19 kwiecień 2016 r,

– 02 czerwiec 2016 r.,

– 13 wrzesień 2016 r. ,

– 07 listopad 2016 r.,

– 24 styczeń 2017 r.,