Na kompleksie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu odbyła się Olimpiada Sportowa „ Mistrzowie na Start”.

Celem wydarzenia była integracja środowiska lokalnego i regionalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, promowanie sportu oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami.

W zmaganiach sportowych wzięło udział 8 drużyn:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu
II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu
Miejskie Przedszkole nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mali Odkrywcy w Bolesławcu
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.

Sportowcy mieli możliwość wzięcia udziału w zawodach lekkoatletycznych oraz specjalnie opracowanych i przygotowanych konkurencjach sensomotorycznych.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, bowiem w tym dniu, wszyscy byliśmy mistrzami. Spotkanie sprzyjało aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo poprzez ruch i integrację w społeczeństwie.

Organizatorem Olimpiady była Fundacja Czasami, która pozyskała środki na jej realizację z Fundacji Santander, a partnerem Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Wydarzenie wspierali wolontariusze, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu oraz pracownicy Amazon.