Powiat Bolesławiecki ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji Nabór nr FEDS.08.01-IZ.00-007/23.

Ogłoszenie o otwartym naborze TUTAJ