W związku z kończącą się V kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020 – 2023 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów na VI kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Każda organizacja może zgłosić po jednym kandydacie. Zgłoszenia należy składać na blankiecie „Formularz zgłoszenia kandydata na członka VI kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego” do dnia 25 maja 2023 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia,

ul. Armii Krajowej 12, 59 – 700 Bolesławiec.

lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej: (do wpisania w systemie EPUAP) 8us0p4v0fl

OGŁOSZENIE TUTAJ 

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY DOC. TUTAJ

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY PDF. TUTAJ