Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 25 marca 2021r. postanowił rozwiązać Klub Sportowy HUSAR zarządzając jego likwidację.