INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.),

Starosta Bolesławiecki informuje, że odwołuje zaplanowany na dzień 13 października  2023r., o godzinie 1200, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lubków, gmina Warta Bolesławiecka, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 218, o powierzchni 0,07 ha oraz nr 217 o powierzchni 0,07 ha. Powodem unieważnienia przetargu jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka, miejscowości Lubków.

W związku z powyższym, należytym jest ponowne wszczęcie procedury w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pod nr tel. 75 612 17 45 lub pod adresem mailowym p.klimek@powiatboleslawiecki.pl

załącznik: Lubków 218

odwołanie przetargu I 217