OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU MARKI OPEL CORSA C 1.7 DIESEL MR`00, NR VIN: W0L0XCF0836027705

Cena wywoławcza: 924,75 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery złotych 75/100).