skuter
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU (MOTOCYKL) MARKI SUZUKI AN 400 BURGMAN, NR VIN: JS1AU121100102607
Cena wywoławcza: 611,25 zł (słownie: sześćset jedenaście złotych 25/100)
Szczegóły TUTAJ