Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak oraz Członek Zarządu Powiatu – Stanisław Chwojnicki podpisali z Prezesem Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – Arkadiuszem Żądło oraz z Wiceprezesem – Janem Mosiądzem umowę na dofinansowanie zakupu nowego busa do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez to Stowarzyszenie.

Na ten cel Powiat Bolesławiecki pozyskał kwotę 84.000zł, co stanowi 70% wartości całego przedsięwzięcia. Zakup ten jest niezbędny dla uczestników zajęć WTZ, pozwoli im bowiem na komfortowe i bezpieczne dotarcie na codzienne zajęcia i powrót z nich do domu. Do WTZ w Bolesławcu uczęszcza obecnie 35 osób z terenu całego Powiatu Bolesławieckiego. Niepełnosprawność, która dotknęła te osoby, nie pozwala im często na swobodne przemieszczanie się środkami transportu, które nie są do tego celu przystosowane. Dlatego tak ważne jest, by wspomóc osoby z niepełnosprawnościami i stworzyć im warunki do kształtowania pasji oraz zdobywania nowych umiejętności. Temu służyć będzie zakupienie nowego środka transportu.

Na tę inwestycję Powiat Bolesławiecki pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Warto wspomnieć, że nie jest to pierwsza inwestycja dofinansowana dzięki temu programowi. W 2020r. udało się Powiatowi pozyskać pieniądze dla Stowarzyszenia – na doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dla gminy Gromadka – na zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.