16 grudnia 2022 r. w Szpitalu Św. Łukasza odbyło się oficjalne otwarcie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Dzięki przebudowie SOR-u zwiększono obecną powierzchnię do 950 m2. Blisko 1000 m2 zmodernizowanej przestrzeni stawia Szpital św. Łukasza w czołówce największych oddziałów ratunkowych na Dolnym Śląsku.
Całość inwestycji wyniosła ponad 7 mln złotych, z czego 6 mln zł stanowiła dotacja Ministerstwa Zdrowia. Prace budowalne pochłonęły prawie 5 mln zł, natomiast wyposażenie medyczne ponad 2 mln zł.
Dzięki rozbudowie zwiększono ilość łóżek z 15 na 25. W strukturach nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajduje się również Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
Ze względów logistycznych i bezpieczeństwa pacjentów w okresie świątecznym, leczenie pacjentów w nowej przestrzeni będzie odbywać się od 9 stycznia 2023 r.