Dobiegła końca kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim. Nowy skład został powołany spośród kandydatur zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką niepełnosprawności. Nowy skład Rady VI kadencji na lata 2023 – 2027 tworzą:

  1. Magdalena Dul-Hutnik – przedstawicielka Fundacji CzaSami
  2. Maria Klimkowska – przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu
  3. Julita Witnik – przedstawicielka Gminy Gromadka
  4. Łukasz Januszke – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
  5. Marian Kostecki – przedstawiciel Gminy Miejskiej Bolesławiec

Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie (podczas, którego zostanie wybrane Prezydium) już 13 czerwca br. o godzinie 1200, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12 (pokój 101). Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rada stale i ściśle współpracuje z władzami powiatu, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziałem Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.