Powiat Bolesławiecki przystąpił do realizacji w 2022 r. programu celowego PFRON pn. Program wyrównywania różnic między regionami III, obszar D i pozyskał środki finansowe dla Gminy Miejskiej Bolesławiec – Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

Zakup nowego samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom DPS dostępu do wszelakich usług społecznych (w szczególności zdrowotnych, kulturalnych i rekreacyjnych). Wykorzystywany będzie w szczególności dla potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, tym samym stanowić będzie narzędzie do przeciwdziałania wykluczeniu tych osób z wielu aspektów życia społecznego.

Koszt całkowity: 273 848,43 zł

Pozyskane środki PFRON: 120 000 zł

Wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec: 153 848,43 zł