Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak uczestniczył w otwarciu nowego Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu. Nowa siedziba mieści się w budynku przy Alei Wojska Polskiego.

Ośrodek Kuratorski pełni kluczową rolę w systemie sprawiedliwości, oferując profesjonalne wsparcie i nadzór nad osobami skierowanymi przez sąd. Działalność tego rodzaju instytucji jest niezmiernie istotna dla zapewnienia skutecznego procesu resocjalizacji oraz reintegracji młodych osób.

Starosta w swoim przemówieniu podkreślał znaczenie działań prewencyjnych i wspierających, a także roli, jaką spełniać będzie nowo otwarty Ośrodek Kuratorski.

Budynek przy Alei Wojska Polskiego staje się miejscem, gdzie specjaliści będą podejmować wysiłki na rzecz pomocy nieletnim przeżywającym trudności.

Starosta podkreślał również współpracę pomiędzy samorządem, sądem, a instytucjami społecznymi jako kluczowy element skutecznej pomocy. Dzięki tej współpracy można budować bardziej efektywne rozwiązania.

Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego to nie tylko nowa instytucja, ale także wyraz troski o młode osoby, które wymagają wsparcia i przewodnictwa