We wtorkowe południe przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Bolesławcu miało miejsce uroczyste przekazanie przez Starostę Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka kluczyków do nowego busa kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu Arkadiuszowi Żądło.

Powiat Bolesławiecki uczestniczy rokrocznie w programie PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami” – i pozyskuje środki między innymi dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu.

Stowarzyszenie otrzymało środki na zakup nowego busa do przewozu uczestników Warsztatów za pośrednictwem Powiatu Bolesławieckiego 89.250 zł. W ramach wkładu własnego pozyskało środki z Gminy Nowogrodziec (3.000 zł) i Gminy Bolesławiec (6.000 zł).

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu prowadzone przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski to placówka, która daje podopiecznym – osobom z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną – możliwość rozwijania posiadanych umiejętności, integracji z lokalną społecznością, zdobywania nowych doświadczeń. Pozwala uniknąć izolacji i wykluczenia, a także przygotowuje te osoby do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.