od lewej: Kamil Barczyk, Tomasz Gabrysiak

W dniu 30.10.2023 r. została podpisana umowa notarialna pomiędzy Powiatem Bolesławieckim reprezentowanym przez Starostę Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka oraz Wicestarostę Mirosława Horzempę a dyrektorem Szpitala św. Łukasza Kamilem Barczykiem.

Umowa dotyczy przekazania prawa użytkowania budynku dawnej siedziby policji przy ul. Zygmunta Augusta. Wartość nieruchomości to 7 361 000 zł.

Ten znaczący krok ma na celu rozwinięcie działalności szpitala oraz poprawę świadczeń usług medycznych. Przede wszystkim, pozwoli na utworzenie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego, który będzie świadczyć wysokiej jakości usługi dla pacjentów z różnymi schorzeniami. Takie centrum rehabilitacji jest szczególnie ważne dla osób, które potrzebują specjalistycznej opieki po przejściu udarów mózgu, urazów czy operacji.

Kolejnym ważnym aspektem wynikającym z podpisanej umowy jest przeniesienie Zespołu Ratownictwa Medycznego do nowej siedziby. Dzięki temu, szpital otrzyma lepsze warunki do organizacji skutecznej i sprawniejszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach.

Przeniesienie Zespołów Ratownictwa Medycznego do nowej lokalizacji pozwoli utworzyć na terenie obecnej pracowni diagnostyki obrazowej przy ul. Jeleniogórskiej drugą pracownię rezonansu magnetycznego oraz RTG, jak również stworzyć bistro szpitalne.