nowe nieoznakowane radiowozy
fot. KPP w Bolesławcu

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak uczestniczył w uroczystym przekazaniu radiowozów dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Nowe radiowozy zostały zakupione w formule 50% na 50%, co oznacza, że połowę kosztów poniosła Komenda Główna Policji, a pozostałą część sfinansowały samorządy lokalne: Miasta Bolesławiec, Gminy i Miasta Nowogrodziec, Gminy Bolesławiec, Gminy Gromadka, Gminy Warta Bolesławiecka i Gminy Osiecznica.

Jest to ważny krok w zapewnieniu lepszych warunków pracy dla funkcjonariuszy oraz poprawie bezpieczeństwa w powiecie. Starosta podkreślił, że współpraca między policją a samorządem jest kluczowa dla efektywnej ochrony obywateli i zapewnienia porządku publicznego. Nowe nieoznakowane radiowozy wyposażone są w najnowsze technologie, co umożliwi skuteczniejsze reagowanie na sytuacje oraz wsparcie codziennej pracy policji. Co więcej, taki podział kosztów pokazuje zaangażowanie zarówno organów ścigania, jak i władz samorządowych w tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców.